с. Караново

Районът около село Караново, Нова Загора е известен с 26 могили. Мястото е обитавано от дълбока древност – следи от живота през бронзовата епоха и неолита са открити в седемте слоя надграждания в селищната могила, където са намерени многобройни артефакти от поминъка на населението – предимно глинени съдове, керамика, сечива и огнища.

По-късно този участък е обитаван от траките одриси. Богатите тракийски погребения в могилите стават обект на иманярски набези. Останките на повече от 200 колесници са открити у нас от иманяри.

 

Нова Загора

Тюрбето (гробницата) на Кадемли баба султан е разположено на върха Адатепе (Свети Илия) от Светиилийските възвишения, югозападно от село Графитово. Тюрбето е принадлежало на изповядващия бекташизма Муса Чобан, известен и като Кадемли баба Султан.

Споменава се от турския пътешественик Евлия Челеби. Върхът Свети Илия е обитаван в продължение на хилядолетия. Най-ранните следи от животтук са от ранната желязна епоха.

 

 

с. Дядово

Селищната могила до с. Дядово е разположена непосредствено на югозапад от съвременното село Дядово, близо до извор. Могилата е една от най-големите в България и Европа. Висока е 18 метра. Тук са застъпени основните праисторически епохи - новокаменна, меднокаменна, бронзова епоха. Обитавана е и през ранната желязна епоха. През ранновизантийския период върху могилата е изградено малко укрепено селище с много добре запазена крепостна стена с кули, която го е защитавала. През българското средновековие - XI - XII в. върху могилата е съществувало селище с гробище. и малка църква, които са проучени изцяло.

 

Нова Загора

На 500 м северозападно от античния и средновековен обект се намира крепост. Обитавана е през римската епоха, ранновизантийския период и средновековието.

Открити са редица интересни находки, сред тях - оловен печат на Ирина Комнина - снаха на византийския император Алексий I Комнин (1081 - 1118).

 

Нова Загора

Надгробната Дълга могила  е част от голям могилен некропол. При спасителни проучвания през 1976г. в периферията на могилата са разкрити три зидани гробници.

Погребаните са били тракийски лекари. Намерен е изключително богат надгробен инвентар - бронзови, стъклени и глинени съдове, бронзови лампи, бронзови мастилници, златен венец и др.

 

с. Караново

Намира в северозападната част на днешното село Караново, на 10 км северозападно от гр.Нова Загора. Тя е един от най-значителните праисторически обекти на Балканите и в Европа.

Могилата е висока 13 м, а дебелината на културните напластявания е 12, 40 м.Тук са застъпени всички праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Общо могилата е била населявана в продължение на 3 000 години.