с. Караново

Намира в северозападната част на днешното село Караново, на 10 км северозападно от гр.Нова Загора. Тя е един от най-значителните праисторически обекти на Балканите и в Европа.

Могилата е висока 13 м, а дебелината на културните напластявания е 12, 40 м.Тук са застъпени всички праисторически епохи – от новокаменната до бронзовата включително. Общо могилата е била населявана в продължение на 3 000 години.

От 1984г. разкопките са с международно участие, съвместно със Залбуртския университет – Австрия. Разкопките на Карановската селищна могила водят до открития, които далеч надхвърлят националното си значение и са принос в развитието на световната археологическа наука. За съжаление всичките експонати, които са намерени в нея, се намират в гр. София и гр. Нова Загора и така хората, които я посещават не успяват да се докоснат до духа и традициите на онова време. 12,40 метровите култури наслоявания дадоха възможност да се изучи много добре стратиграфския профил на праисторическото селище, а той от своя страна позволи да се периодизира културата на отделните пластове. По този начин беше създадена Карановската хронологическа система, която си извоюва признание сред специалистите. Тя служи за еталон на културното развитие през неолита, халколита и първата половина на бронзовата епоха в Южна България.

{googleAds}<div align="center"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-7545172459914625";
/* 728x90, създаден 10-4-25 */
google_ad_slot = "4907170194";
google_ad_width = 728;
google_ad_height = 90;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></div>{/googleAds}