Сливен

„Архангела” е извор, чийто кристални води бликат от процепа на огромна доломитова скала, за който се говори че е божие дело.

Намира се на северозапад от вр.Песченик, в източните поли на склона Жълтите стени, в горното течение на р. Голям Джендем, сред вековната букова гора.


 

Сливен

„Бялата вода” е извор, превърнат в чешма, разположен е на най-горното течение на Манастирска река, на пътеката, водеща от м.Селището към вр.Българка и м.Даула.

 

Твърдица

Голямата топола (бяла топола) се намира в местност Шатова нива, в землището на гр. Твърдица. Заема площ 0.1 ха, височината й е 29 метра, обиколката на стъблото - 7.30 м. Предполагаема възраст - над 100 години, надморска височина - 300 м.

Обявена е за защитен обект, за да се запази внушителният по размерите си представител на Ponus alba.