Политика по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

Като администратор на лични данни при покупки онлайн или на място на адреса на извършване на дейността, ВИП-Сливен ООД, наричано по-нататък за краткост Дружеството, отговаря на всички изисквания на влизащата в сила от 25 май 2018г. нова регулация за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) , като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Име: ВИП-Сливен ООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 200363936

Седалище и адрес на управление: с.Недялско, община Стралджа, ул. Слав Бонев 44

Адрес на извършване на дейността и адрес за кореспонденция: гр. Сливен, 8800 , ул. Мишо Тодоров №7-Г-1

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Телефон.: +359 878 387038

Информация за компетентния надзорен орган

Име: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

I. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с покупки на туристически или други услуги онлайн или на място и сключване на договори на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 въз основа на следното:

a. Изпълнение на задълженията на Дружеството по Договор с Вас;

b. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

c. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;

d. За целите на легитимния интерес на Дружеството.

II. Дружеството е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите продукти и услуги.

Принципи и цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

III. Дружеството събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития или маркетингови кампании, включително за следните цели:

a. създаване на профил в онлайн платформите ни и осигуряване на пълна функционалност при покупка онлайн или на място;

b. индивидуализация на страна по договора;

c. регистрация на участник в кампания или събитие, организирани от Дружеството;

d. счетоводни и статистически цели;

e. осигуряване на изпълнението на договор за предоставяне на наша услуга;

f. изпращане на маркетингова и търговска информация и др.

IV. Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

a. законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;

b. лимитиране на целите на обработване;

c. съобразяване с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

d. точност и актуалност на данните;

e. лимитиране на съхранението с оглед постигане на целите;

f. пълнота и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

g. При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси като изпълнение на задълженията си към НАП, Агенция по Заетост и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Дружеството?

V. Дружеството извършва следните операции с личните данни за следните цели:

a. Регистрация на потребител в онлайн платформи: VisitSliven.com, VisitBulgariaOn.com & BestBulgariaDeals.com и изпълнение на договор за покупка на продукти и/или услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с покупката и в който Вие да имате възможност да следите описанията и историята на своите покупки. Въз основа на горепосоченото, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупка“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

b. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

c. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите съдържащи търговска и маркетингова информация, както и оферти за предлаганите от нас продукти и услуги;

d. Изпращане на информационен бюлетин– цел: администриране на процеса по изпращане на бюлетини с иновации, търговска или маркетингова информация до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такава;

VI. Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

a. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон); Цел: 1) Регистрация на потребител в платформата за електронна търговия; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

b. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, може да попълните в него данни за Пол и Възраст ( необходими за някои от резервационните системи. Цел: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил. Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Нас и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

c. При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Дружеството събира данни за използвания IP адрес. Цел: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основание за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

VII. Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

a. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

b. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

c. разкриват расов или етнически произход;

VIII. Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

IX. Дружеството не извършва автоматизирано генериране на решение с данни.

VisitSliven.com is a product of the tour operator and travel agent VIP-Sliven Ltd.  with a license № PK-01-6616. In its essence, VisitSliven.com is a tourist information and booking portal for the region of Sliven. The site content is geared entirely to advertising, distribution, supply and sale of tourist products and services. VisitSliven is one of the most professional online travel platforms in Bulgaria. 
Advanced in its vision, its high functionality and increasing its rating on the global search engines, making it a handy tool for online advertising and sales for your products and services. 

In essence, VisitSliven.com site is created by:

* 1 ambitious businessman;
* Master's Degree graduate in the UK; 
* With experience in tourism in Bulgaria and abroad;
* Determined to create a unique product in the territory of Bulgaria in Sliven region specific. 

The goals of the portal are to: 

* Systematize, develop and propose a location database of tourist sites and attractions;
* Promote and offer packages for alternative tourism in the Sliven region;

Therefore, VisitSliven.com is a site that is constantly evolving as a constantly expanding and improving its services and is therefore preferred by consumers and advertisers in the tourism industry. 

VisitSliven.com expresses special thanks to Simeon Atanasov and Krassimir Dragiev.

VIP-Sliven Ltd is a regular member of BAAT (Bulgarian Association of Alternative Tourism) and the owner of the tour operator Hristo Yanev is a member of the governing body of the Association.

Тук ще бъде кода за полетите

{google_docs}images/stories/googledocs/bus_transport.doc|width:100%|height:300|lang:system{/google_docs}

{jforms:10}

{adselite}

Sliven region offers great opportunities for hiking, framed by its geographical location, availability of natural resources and rich historical heritage. Tourism is identified as a priority development area, as alternative forms of tourism have the potential to attract tourists diverse interests.

The main wealth of the area is the availability of diverse tourism resources in the form of attractions, most of which are completely undeveloped, and therefore natural. Whether you are supporters of sightseeing, cultural, natural or want to indulge in a variety of themed events, competitions and festivals, Sliven region has something to surprise you and your odovletvori tourist tastes.

In Sliven region are stored 460 archaeological, architectural and over 200 120 historical monuments, 9 of them are of national importance. Among the most visited are the Museum of Textile Industry, the Museum of Sliven bit, the house of Hadji Dimitar, art gallery, churches "St. Sofia and St. Demetrius. Be held in Sliven International Children's Folklore Dance Festival, National Festival of Children's Book, folklore celebration "Festival of Masquerade Games", "A Fair near Tunja," Kermen "," Winter Holidays - Mechkarevo "National Festival of Karakachans and others.

For more detailed information, see sub-menus to this page. Also, you can see VisitSliven card produced by the location of attractions (Historical, Natural, and Cultural Events).