logo
This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis.
Be Awesome Today!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Понеделник-Петък 09:00AM - 17:00PM
Събота-Неделя CLOSED
  • Български
  • English
Top
Visit Sliven / Лични данни

Лични данни

Политика по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация

Като администратор на лични данни при покупки онлайн или на място на адреса на извършване на дейността, ВИП-Сливен ООД, наричано по-нататък за краткост Дружеството, отговаря на всички изисквания на влизащата в сила от 25 май 2018г. нова регулация за защита на личните данни (General Data Protection Regulation) , като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
Дружеството осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Информация относно Администратора на лични данни

Име: ВИП-Сливен ООД

ЕИК/БУЛСТАТ : 200363936

Седалище и адрес на управление: с.Недялско, община Стралджа, ул. Слав Бонев 44

Адрес на извършване на дейността и адрес за кореспонденция: гр. Сливен, 8800 , ул. Мишо Тодоров №7-Г-1

E-mail: Oferti@BestBulgariaDeals.com Телефон.: +359 878 387038

Информация за компетентния надзорен орган

Име: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bgkzld@government.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

I. Дружеството събира и обработва Вашите лични данни във връзка с покупки на туристически или други услуги онлайн или на място и сключване на договори на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 въз основа на следното:

a. Изпълнение на задълженията на Дружеството по Договор с Вас;

b. Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

c. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Дружеството;

d. За целите на легитимния интерес на Дружеството.

II. Дружеството е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите продукти и услуги.

Принципи и цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

III. Дружеството събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите продукти и услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития или маркетингови кампании, включително за следните цели:

a. създаване на профил в онлайн платформите ни и осигуряване на пълна функционалност при покупка онлайн или на място;

b. индивидуализация на страна по договора;

c. регистрация на участник в кампания или събитие, организирани от Дружеството;

d. счетоводни и статистически цели;

e. осигуряване на изпълнението на договор за предоставяне на наша услуга;

f. изпращане на маркетингова и търговска информация и др.

IV. Дружеството спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

a. законосъобразност, прозрачност и добросъвестност;

b. лимитиране на целите на обработване;

c. съобразяване с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

d. точност и актуалност на данните;

e. лимитиране на съхранението с оглед постигане на целите;

f. пълнота и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

g. При обработването и съхранението на личните данни, Дружеството може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимни интереси като изпълнение на задълженията си към НАП, Агенция по Заетост и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Дружеството?

V. Дружеството извършва следните операции с личните данни за следните цели:

a. Регистрация на потребител в онлайн платформи: VisitSliven.com, VisitBulgariaOn.com & BestBulgariaDeals.com и изпълнение на договор за покупка на продукти и/или услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с покупката и в който Вие да имате възможност да следите описанията и историята на своите покупки. Въз основа на горепосоченото, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за покупка“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

b. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

c. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите съдържащи търговска и маркетингова информация, както и оферти за предлаганите от нас продукти и услуги;

d. Изпращане на информационен бюлетин– цел: администриране на процеса по изпращане на бюлетини с иновации, търговска или маркетингова информация до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такава;

VI. Дружеството обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

a. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон); Цел: 1) Регистрация на потребител в платформата за електронна търговия; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Дружеството и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

b. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, може да попълните в него данни за Пол и Възраст ( необходими за някои от резервационните системи. Цел: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил. Основание за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт или услуга, между Нас и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

c. При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Дружеството събира данни за използвания IP адрес. Цел: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания. Основание за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

VII. Дружеството не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

a. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

b. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

c. разкриват расов или етнически произход;

VIII. Личните данни са събрани от Дружеството от лицата, за които се отнасят.

IX. Дружеството не извършва автоматизирано генериране на решение с данни.

За контакти