logo
This is Photoshop's version of Lorem Ipsn gravida nibh vel velit auctor aliquet.Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auci elit consequat ipsutis.
Be Awesome Today!
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Working Hours
Понеделник-Петък 09:00AM - 17:00PM
Събота-Неделя CLOSED
  • Български
  • English
Top
Visit Sliven / Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.BULGARIASPAHOTELS.COM

1.Bulgariaspahotels.com е информационен уеб портал създаден с идеята едновременно да популяризира уникалните възможности за лечебна почивка, терапия и СПА ваканция, с които  България разполага и да предложи помощна информация при планиране на Вашето пътуване.

Оператор и едноличен собственик на сайта е Уелнес Лайф ЕООД.

2.Използването от Ваша страна на Информационната платформа на Bulgariaspahotels.com подлежи на регулиране от настоящите Общи условия със силата на правнообвързващо споразумение между Вас и Оператора на Bulgariaspahotels.com (Уелнес Лайф ЕООД). Всеки потребител на Bulgariaspahotels.com е длъжен да се запознае и да спазва настоящите Общи условия за ползване на услугите и информационните материали, предоставяни от Оператора на bulgariaspahotels.com. Ако някое от тези Общи условия за ползване или бъдещи промени в тези условия са неприемливи за Вас, моля не използвайте Информационната платформа на Bulgariaspahotels.com и незабавно напуснете неговата Информационна платформа.

3.Информационната платформа означава уеб сайта, фейсбук страницата, апликациите, платформите и/или други устройства и носители на информация, които се управляват и/или притежават от Оператора на Bulgariaspahotels.com.

4.Информацията достъпна през Информационната платформа включва, но не се ограничава до онлайн каталог с Места за настаняване и/или средства за подслон, новини за актуални събития, публичен форум за споделяне на потребителски коментари и рекламни елементи.

5.Достъпа до Информационната платформа на Bulgariaspahotels.com е свободен и безплатен за всички Интернет потребители и за ползването на уеб портала като информационен източник не е необходима изрична регистрация.

6. Информацията за местата за настаняване и/или средства за подслон, се предоставя и управлява от техните собственици или от упълномощени от тях лица, които декларират и гарантират, че тя е вярна, точна и актуална. Собственика и/или оператор на Bulgariaspahotels.com нe носи отговорност за нейната актуалност и пълнота.

7.Информационният поток между потребителя и Място за настаняване и/или средство за подслон, е непосредствен и без намеса или последващи ангажименти от страна на Оператора на Bulgariaspahotels.com

8. Операторът на Bulgariaspahotels.com не носи отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на уеб сайта и неговата Информационна платформа.

9. Вие разбирате, че решенията, които вземате не могат да се мотивират с финансовата информация, коментари и анализи, предоставени от Bulgariaspahotels.com. Вие нямате право да претендирате за претърпени вреди и/или пропуснати ползи заради решение, което сте взели, повлиявайки се от информация, която сте прочели в Информационната платформа на com.

10.Забранява се качването на следните видове коментари и мнения във форумите:

a) противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, обществените норми и морал;
б) съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на трети лица;
в) които имат рекламна цел, освен с предварително писмено разрешение от Bulgariaspahotels.com;

г) чието съдържание нарушава права на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международни актове, по които Република България е страна;

д) представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;

е) които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;

ж) нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

11.При изказване на мнение в Bulgariaspahotels.comпотребителят се съгласява мнението му да бъде публикувано, разпространявано и използвано от Оператора на Bulgariaspahotels.com, като за това не се дължи възнаграждение на автора.

12. Вие не можете да използвате информация (текст и образ) от com без изрично писмено позволение от представители на bulgariaspahotels.com.

13. Bulgariaspahotels.com има право да поставя в Информационната платформа на Bulgariaspahotels.com външни връзки и рекламни елементи и материали. В някои случаи, ако Вие натиснете някои от рекламните банери, може да се активизира cookie от рекламодателя.Bulgariaspahotels.com не контролира тези cookies.

14.Оператора на Bulgariaspahotels.com не носи отговорност за вреди, причинени от вируси върху софтуера, хардуера, телекомуникационните съоръжения; за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

15.Връзките с други сайтове се предоставят за улеснение на потребителите.Операторът на Bulgariaspahotels.com не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези страници и не отговаря за вреди, произтичащи от тяхното съдържание и/или поддръжка.

16. Тези условия могат да се променят по всяко време от Оператора, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им в Информационната платформа на Bulgariaspahotels.com, включително на настоящата уеб страница.

17.Приложимо право е българското.Възникналите спорове се решават по пътя на преговорите и взаимните отстъпки, а когато това се окаже невъзможно, спорът се отнася за решаване пред Арбитражния съд на Българската търговско промишлена палата съобразно неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения.

За контакти